COCEME Barcelona publica la seva Memòria d'activitats 2017

Al document, hi fem un repàs de:

 

- les principals fites de l'any passat

- les activitats més rellevants que vàrem realitzar i en les quals vàrem participar

- l'activitat de l'Observatori de la Discapacitat Física

- les línies de treball prioritàries per a la nostra entitat

- les col·laboracions establertes

- el balanç de l'activitat econòmica del 2017

- resum de l'activitat anual de totes les nostres entitats federades.

 

Consulta la Memòria 2017