COCEMFE Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat col·laboren en un projecte per suprimir barreres arquitectòniques a la llar

 COCEMFE Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat col·laboren en un projecte per suprimir barreres arquitectòniques a la llar
  • Concretament, les actuacions d’aquest programa, dirigit a persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda, han consistit en la realització d’una adaptació i la instal·lació d’un plat de dutxa que garanteixi la higiene personal en condicions de seguretat i confort a aquestes persones.

(Barcelona, 6 de febrer de 2019)

 

L’accés a l’aigua és una de les necessitats bàsiques que qualsevol persona ha de tenir coberta per tal de tenir una vida digna, i que les necessitats d’higiene corporal, encabides en les d’eliminar els residus corporals, són també fonamentals per tenir cobertes les necessitats bàsiques de qualsevol persona.

 

No obstant això, no totes les persones tenen les seves necessitats relatives a la higiene corporal cobertes perquè no tenen la seva cambra de bany adaptada o tenen mobilitat reduïda.

 

Amb la finalitat de garantir aquest dret, COCEMFE Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat van col·laborar al llarg de l’any passat en un projecte per millorar l’accessibilitat a la llar, consistent en la supressió de barreres arquitectòniques.

 

Concretament, les actuacions d’aquest programa, dirigit a persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda, han consistit en la realització d’una adaptació i la instal·lació d’un plat de dutxa que garanteixi la higiene personal en condicions de seguretat i confort a aquestes persones.

 

Aquest conveni s'emmarca dins la col·laboració que COCEMFE Barcelona manté amb la Fundació Aigües de Barcelona (Agbar) gràcies a la qual s’han realitzat al llarg del 2018 un total de setze actuacions en 8 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre els quals es troba Sant Boi de Llobregat, que han estat finançades per la Fundació Agbar.

 

Per la seva part, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha col·laborat amb el programa aportant la mateixa quantia econòmica que Fundació Abgar (3.400 €) amb la finalitat d’ampliar el nombre de beneficiaris, de 2 a 4 persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

 

Amb aquest projecte, a més de garantir la cobertura d’higiene corporal en condicions de seguretat i salubritat, es va aconseguir promocionar l’autonomia personal de les persones beneficiàries per tal que puguin tenir cura de la seva higiene de manera autònoma, potenciar la seva autoestima fent valdré les seves capacitats i finalment millorar la seva qualitat de vida.