El 85% de les persones amb discapacitat orgànica que precisen rehabilitació no la reben

  • COCEMFE ha presentat aquest dimecres el ‘Llibre Blanc de la discapacitat orgànica. Estudi sobre la situació de les persones amb discapacitat orgànica’
     
  • Més del 80% de les persones amb discapacitat orgànica que afirmen necessitar suport psicosocial i del servei de prevenció i promoció de la salut no el reben
     
  • Un milió de persones a Espanya tenen una discapacitat orgànica, les principals necessitats de les quals giren entorn de l'atenció sociosanitària i el reconeixement oficial i social

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentat aquest dimecres el 'Llibre blanc de la discapacitat orgànica. Estudi sobre la situació de les persones amb discapacitat orgànica', en un esdeveniment virtual al qual han assistit més de 450 persones i en el qual s'ha posat de manifest la importància de disposar de coneixement científic entorn d'aquesta mena de discapacitat que a Espanya representa una població superior al milió de persones.

Aquest document és fruit d'una iniciativa conjunta i consensuada, on el Moviment Associatiu de COCEMFE representatiu de la discapacitat orgànica i les mateixes persones amb aquesta discapacitat han tingut una intensa participació.

Aquesta recerca de COCEMFE aporta un marc conceptual de la discapacitat orgànica, resultats quantitatius i qualitatius sobre la situació de les persones amb aquesta discapacitat des d'un enfocament multidimensional, considerant les diferents àrees que afecten la qualitat de vida, i identifica les seves principals necessitats i demandes.

El president de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha assegurat que "amb el Llibre blanc de la discapacitat orgànica volem continuar avançant en el reconeixement, visibilitat i conquesta de drets de les persones amb discapacitat orgànica i, sobretot, aportar un coneixement detallat sobre les seves necessitats i les mesures que cal prendre per a garantir la seva plena inclusió i participació activa en la societat", ha afegit.

Per part seva, el president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha incidit en què "la discapacitat orgànica és una de les quals té un major deute contret per part de l'Estat i l'Estat ha de començar a saldar aquest deute amb decisions" i ha felicitat COCEMFE per "haver indagat d'una manera holística, transversal, ampli i integral una matèria no massa explorada i haver elaborat una avantsala d'un programa d'acció, global, coherent, factible i transformador".

La vicepresidenta de COCEMFE, Eva Pérez Bech, ha argumentat que "necessitem tenir arguments basats en coneixement científic, fundat, però també i sobretot un coneixement que compti amb nosaltres, amb els nostres sabers i experiències; coneixement que sigui des de, amb i per a les persones amb discapacitat orgànica".

Durant l'esdeveniment, també ha estat present Laura Quintas Lorenzo, participant del Subgrup de Treball del Llibre blanc i del Grup de Treball Cronicitat, Pacients i Coordinació Sociosanitària, qui ha animat a les entitats del sector "a utilitzar l'estudi com a eina per a divulgar les necessitats de les persones amb discapacitat orgànica i perquè les administracions puguin tractar-la i la ciutadania pugui reconèixer-la".

Principals resultats

Les principals demandes i reivindicacions des de la perspectiva de la discapacitat i en el marc d'aquest estudi convergeixen entorno de dos eixos principals: l'àmbit sociosanitari i la necessitat d'un desenvolupament efectiu, integral i real d'un espai sociosanitari inclusiu i el reconeixement de la discapacitat orgànica a escala social i oficial.

María Georgina Granero, investigadora del ‘Llibre Blanc de la discapacitat orgànica’, ha estat l'encarregada de presentar els principals resultats de l'estudi i en aquest sentit ha detallat que “el 60% de les persones enquestades va indicar necessitar assistència rehabilitadora”, de les quals “el 15% va afirmar tenir-la totalment coberta”. “És a dir, el 85% de les persones amb discapacitat orgànica que precisen assistència rehabilitadora no la reben”, ha emfatitzat.

A més, Granero ha posat l'accent en el fet que les persones enquestades que van indicar requerir suport psicosocial (psicologia, treball social, psicopedagogia) i del servei de prevenció i promoció de la salut (nutrició, dietètica), “menys del 20% indica tenir aquestes necessitats plenament cobertes”.

Per a la presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès, un dels grans problemes és el diagnòstic tardà: "Generalment, es triguen anys a determinar aquestes malalties i es passa per diversos diagnòstics erronis abans de donar amb el correcte. Això provoca malestar emocional en les persones afectades i un tractament no adequat".

Per una altra banda, més de la meitat de les persones enquestades van declarar haver hagut d'abandonar la seva feina alguna vegada per no adequar-se a la seva situació (57%), haver tingut por de perdre'l (57%) o que el seu lloc de feina no estava adaptat a les seves necessitats (53,18%). Pel que fa al sexe, les dones enquestades han identificat més barreres a l'hora de sol·licitar baixes en la seva feina que els homes, ja que “un 44,3% de les dones n'identifica, davant un 28,6% dels homes”.

Aquest document s'ha dissenyat com una “eina de treball” i com un “document viu” orientat a nodrir el projecte comú de COCEMFE i el seu Moviment Associatiu entorno a la defensa de drets i al reconeixement de la discapacitat orgànica, ja que és també el resultat de l'ampli recorregut realitzat per aquesta entitat.

El ‘Llibre blanc de la discapacitat orgànica. Estudi sobre la situació de les persones con discapacitat orgànica’ ha estat finançat amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2020 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i s'ha fet durant l'exercici 2021.

 

Llibre blanc de la discapacitat orgànica. Estudi sobre la situació de les persones con discapacitat orgànica’