Mobilitat reduïda

  • A Catalunya, més de 350.000 persones tenen problemes de mobilitat, essent les escales i l’accés al portal els espais de les comunitats veïnals on pitjor es desenvolupen.
  • L’ajuda d’amics i familiars (73%) és el principal recurs utilitzat per a poder sortir de casa.
  • “A vegades, la llar es converteix en una presó per a les persones amb mobilitat reduïda donada la dificultat per poder entrar o sortir” afirma la directora de la Fundació Mutua de Propietarios.