Presidencia COCEMFE Barcelona

  • Tots els documents portats a votació s’han aprovat per unanimitat.
  • Ajuda’m Predegent, Associació d’Hipertensió Pulmonar i Manos Unidas Nou Barris s’han incorporat a COCEMFE Barcelona.
  • Les activitats del 2020 estaran marcades per l’impacte de la pandèmia, els esforços per garantir els drets de les persones amb discapacitat i el 30è aniversari de COCEMFE Barcelona.
Montse Pallarès, nova presidenta de COCEMFE Barcelona.
  • Des del passat 21 de juny, després de la ratificació de la Junta Directiva