eliminació violència masclista

 COCEMFE Barcelona reclama accessibilitat als recursos per a dones que pateixen la violència masclista

  • Sense accessibilitat, l'exclusió a la qual s'enfronten les dones i nenes amb discapacitat que sofreixen qualsevol forma de violència s'accentua exponencialment.

  • COCEMFE Barcelona s'adhereix als manifestos de CEMUDIS i Fundació CERMI Dones amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.

  • El moviment associatiu reivindica que s'analitzi l'accessibilitat en els recursos especialitzats i es destinin suficients partides pressupostàries per eliminar les barreres existents.