COCEMFE Barcelona reclama accessibilitat als recursos per a dones que pateixen la violència masclista

 COCEMFE Barcelona reclama accessibilitat als recursos per a dones que pateixen la violència masclista

  • Sense accessibilitat, l'exclusió a la qual s'enfronten les dones i nenes amb discapacitat que sofreixen qualsevol forma de violència s'accentua exponencialment.

  • COCEMFE Barcelona s'adhereix als manifestos de CEMUDIS i Fundació CERMI Dones amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.

  • El moviment associatiu reivindica que s'analitzi l'accessibilitat en els recursos especialitzats i es destinin suficients partides pressupostàries per eliminar les barreres existents.

  

Barcelona, 24 de novembre de 2017.  En el marc del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, demà 25 de novembre, COCEMFE Barcelona i COCEMFE Estatal reclamen que els recursos especialitzats en violència masclista siguin accessibles perquè les dones amb discapacitat puguin recórrer a ells en igualtat de condicions.

 

D'aquesta manera, ambdues entitats s'adhereixen als manifestos que amb motiu d'aquest dia han elaborat la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) i la Fundació CERMI Dones, en els quals destaquen les reivindicacions del sector per proporcionar atenció i suports eficaços a les dones i nenes amb discapacitat que són víctimes de violències, explotacions o abusos.

 

"L'exclusió a la qual s'enfronten les dones i nenes amb discapacitat que sofreixen qualsevol forma de violència s'accentua exponencialment quan els recursos disponibles per a l'atenció a les dones en general no són inclusius ni accessibles", afirma la secretària de Dona i Igualtat de COCEMFE Nacional, Marta València Betran.

 

Quan falten uns dies que finalitzi el termini legal perquè els requeriments d'accessibilitat siguin obligatoris, el 4 de desembre, COCEMFE Barcelona, COCEMFE Estatal i les organitzacions de dones amb discapacitat denuncien la falta d'accessibilitat en els serveis especialitzats en violència de gènere i alerten que si no es garanteix l'aplicació de protocols adequats per al seu accés a aquests recursos, “les dones i nenes amb discapacitat s'hauran quedat enrere”.

 

A més d'apel·lar a mesures efectives i accessibles que protegeixin les dones amb discapacitat objecto de violència, les entitats reclamen una anàlisi sobre l'accessibilitat dels recursos existents en l'actualitat i partides pressupostàries per garantir l'accessibilitat als recursos especialitzats de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com majors recursos per millorar l'atenció de proximitat, especialment en els recursos sanitaris i socials de violència de gènere.

 

Una campanya informativa sobre accessibilitat per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l'advocacia i el Consell General del Poder Judicial i que es garanteixin protocols d'actuació i detecció de violència a les dones amb discapacitat dirigits a professionals són algunes de les reivindicacions que també realitza el moviment associatiu.

 

Manifiest de CEMUDIS
Manifiest de la Fundación CERMI Mujeres