• A l’acte ha assistit una cinquantena de persones entre representants i tècnics dels ajuntaments metropolitans i de les entitats de COCEMFE Barcelona 
  • L’AMB i COCEMFE Barcelona, el marc de l'impuls de l'accessibilitat en els municipis metropolitans, organitzen la jornada ‘Plataformització de l’economia’
  • En l'acte es plantejaran les oportunitats i reptes que ofereix l'economia de plataformes per a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral i emprenedoria en l'economia tradicional
  •  Sentirse invisible en la sala de espera, camino al trabajo, en el colegio o en el tiempo libre es algo que viven a diario miles de personas con discapacidad orgánica, condicionando su participación en la sociedad 
  • COCEMFE Barcelona y el Movimiento Asociativo de COCEMFE abogan por el reconocimiento social y oficial de la discapacidad orgánica como paso necesario para la inclusión social y la garantía plena de derechos
  •  Esta campaña continua y afianza otra acción llevada a cabo por COCEMFE y su Movimiento Asociativo, con la publicación del Libro blanco de la discapacidad orgánica en abril de este año.
  • L’acte busca normalitzar la situació de les persones amb discapacitat i dotar d’eines i context als tècnics municipals per fomentar la inclusió del col·lectiu
  • La sessió ha comptat amb la presència de quaranta assistents entre tècnics, ponents, representants institucionals i empreses, que han permès posar en valor el treball en xarxa 
  • Guillem Espriu, coordinador de programes de polítiques socials de l’AMB: “hem de construir ponts entre les persones i les empreses i cuidar que aquest lligam no es trenqui”
  • Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona: “el conveni amb l’AMB ens ha permès sumar esforços i treballar plegats per als Drets de les Persones amb Discapacitat i el canvi cultural que la societat requereix”

Pàgines