Donat l’interès de les entitats federades, COCEMFE Barcelona ampliarà la campanya sobre la Discapacitat Orgànica fins al mes de desembre de 2022 amb materials propis i amb el suport de TMB.

COCEMFE Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona organitza la segona edició del curs 'la costura i la innovació: una oportunitat per a tu'.

  • A l’acte ha assistit una cinquantena de persones entre representants i tècnics dels ajuntaments metropolitans i de les entitats de COCEMFE Barcelona 
  • L’AMB i COCEMFE Barcelona, el marc de l'impuls de l'accessibilitat en els municipis metropolitans, organitzen la jornada ‘Plataformització de l’economia’
  • En l'acte es plantejaran les oportunitats i reptes que ofereix l'economia de plataformes per a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral i emprenedoria en l'economia tradicional
  •  Sentirse invisible en la sala de espera, camino al trabajo, en el colegio o en el tiempo libre es algo que viven a diario miles de personas con discapacidad orgánica, condicionando su participación en la sociedad 
  • COCEMFE Barcelona y el Movimiento Asociativo de COCEMFE abogan por el reconocimiento social y oficial de la discapacidad orgánica como paso necesario para la inclusión social y la garantía plena de derechos
  •  Esta campaña continua y afianza otra acción llevada a cabo por COCEMFE y su Movimiento Asociativo, con la publicación del Libro blanco de la discapacidad orgánica en abril de este año.

Pàgines