Incluye +D

Descripció: 

COCEMFE entén que l’educació, per a que realment sigui inclusiva, ha de promoure que els centres educatius estiguin orientats a eliminar els obstacles i barreres per a la participació plena i l’aprofitament escolar màxim de l’alumnat amb discapacitat. En aquest sentit, les tecnologies de la informació i la comunicació es consideren un valuós instrument per donar resposta a les necessitats educatives especials. Per aquest motiu, el programa promou accions i suports, mitjançant la tecnologia, destinats a afavorir l’autonomia personal de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de la discapacitat.

Objectius: 

La promoció de l’educació inclusiva i de suport a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials per motius de discapacitat motriu.

Accions: 
  • Crear una xarxa de tutors tecnològics de suport al professorat per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials amb suport de les TIC.
  • Formar, motivar, sensibilitzar, tutoritzar i informar el professorat en l’ús de les tecnologies inclusives.
  • Gestionar el Banc de Productes de Suport de COCEMFE.
  • Informar i sensibilitzar, mitjançant sessions informatives al professorat, alumnat i personal educatiu sobre aspectes concrets de la discapacitat, accessibilitat i productes de suport.
Àmbit Territorial: 

Ens centrem a Barcelona i poblacions properes.

Col·lectiu beneficiari: 

Alumnat amb discapacitat física o orgànica

Persona de contacte: 

Ester Sureda

Adreça del Servei: 
c/ Número 60, núm. 19, 1r. 08040, Barcelona.
Telèfon: 
933011565
Correu electrònic: