Inserció Sociolaboral

Descripció: 

COCEMFE Barcelona és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a promoure tota mena d'estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida i l'exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica. En aquest sentit, entenem que la feina és un dret bàsic i que la inserció laboral constitueix un dels mitjans més importants per afavorir la inclusió social dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. A través del nostre Servei d'Inserció Sociolaboral oferim les persones amb discapacitat o en risc/situació d'exclusió social la possibilitat de millorar la seva ocupabilitat mitjançant diferents accions.

Objectius: 

Incrementar l'ocupabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat i de les persones en risc o en situació d'exclusió social. 

Accions: 
  • Fem de mediadors durant el procés d'inserció laboral: revisem amb els usuaris les ofertes de feina.
  • Ajudem a millorar l'ocupabilitat a través de formacions per potenciar competències socials i laborals.
  • Les nostres formacions inclouen pràctiques en empreses que ajudaran a entrar al món laboral
  • Assessorem per crear un negoci propi: analitzem la viabilitat del projecte i ajudem a trobar finançament.
  • Promovem accions de sensibilització a les empreses en el marc de la Responsabilitat Social Empresarial. 
Àmbit Territorial: 

Ens centrem a Barcelona i poblacions properes, no obstant això, treballem en xarxa, per la qual cosa, el nostre Servei d'Inserció Sociolaboral té un abast autonòmic i estatal.

Col·lectiu beneficiari: 

Col·lectiu de persones amb discapacitat i en risc o situació d'exclusió social. 

Adreça del Servei: 
c/Número 60, núm 19, 1r, 08040, Barcelona
Telèfon: 
933011565
Correu electrònic: