COCEMFE Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona presenten una guia de recomanacions per impulsar el comerç accessible als municipis metropolitans

Imatge de la portada de la Guia participatica de les entitats del sector de la discapacitat amb recomanacions per a un comerç accessible i amigable
  • La guia és fruit d'un procés col·laboratiu en el qual han participat les entitats més representatives del sector de la discapacitat a Catalunya: ONCE, FESOCA, Acapps i Dincat.
  • La ‘Guia participativa de les entitats del tercer sector de la discapacitat amb recomanacions per a un comerç accessible i amigable’ està impulsada per l’AMB i es va presentar ahir.

 

Barcelona, 27 de març de 2019.- 

COCEMFE Barcelona acaba de presentar la ‘Guia participativa de les entitats del sector de la discapacitat amb recomanacions per a un comerç accessible i amigable’, un document fet des de l'entitat i impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La guia és fruit d'un procés col·laboratiu en el qual, a més d'entitats de COCEMFE Barcelona, han participat les entitats més representatives del sector de la discapacitat a Catalunya: ONCE, FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), Acapps (Associació Catalana per a la Promoció dels Persones Sordes i Dincat (Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual).

Les primeres sessions de treball es van celebrar durant els mesos de setembre i octubre de 2017 i van culminar el 6 juny de 2018 a Sant Feliu durant la celebració de la ‘II Jornada Metropolitana Comerç i Serveis Accessibles per a una ciutat Amigable’.

A més, la revisió tècnica dels textos ha comptat amb la supervisió de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat.

Ahir, durant la presentació de la guia, tant Guillem Espriu, Coordinador de Programes de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona, van agrair la col·laboració a totes les entitats que han aportat el seu coneixement per a identificar les barreres que afronten diàriament les persones amb discapacitat a l'hora de fer la compra així com les propostes de millora.

 

Raons per a un comerç accessible

Al llarg de la sessió, es van explicar les raons per a un comerç accessible, la primera i més important és que es tracta d'una qüestió de drets humans, ja que l'accessibilitat garanteix la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

Amb paraules de Montserrat Pallarès: “Totes les persones han de poder accedir als comerços, moure's, identificar, entendre i utilitzar els serveis i equipaments disponibles i comunicar-se amb el personal d'atenció al públic perquè parlar d'accessibilitat és parlar de qualitat de vida i de drets humans”.

A més d'aquesta, es van enumerar altres raons com l'obligació legal, el benefici per a totes les persones, l'oportunitat de negoci que suposa per al sector del comerç i les millores en la qualitat del servei que es presta.

  

Usabilitat de la guia

Amb la finalitat de fer més fàcil la seva comprensió, la guia està dividida en les següents parts:

Principals dificultats i barreres en l'accés a botigues i establiments, apartat en el qual es reflexiona sobre les dificultats que troben sovint les persones amb discapacitat.

Recomanacions de caràcter global, on es recullen un conjunt de propostes fruit de les reflexions del procés participatiu de les entitats.

 Solucions específiques, secció en la qual s'aporten solucions precises a barreres concretes perquè la presa de decisions sigui fàcil per als propietaris dels establiments.

Reflexions sobre les oportunitats i avantatges per a un comerç accessible, apartat en el qual la principal conclusió del qual és que un comerç accessible beneficia a totes les persones.

I finalment conclou amb un últim apartat de Definicions i Conceptes importants que se citen al llarg de la guia i que estan descrites en la normativa vigent.