COCEMFE Barcelona proposa als mitjans de comunicació incorporar el llenguatge inclusiu amb les persones amb discapacitat

  • COCEMFE Barcelona comparteix el document de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE amb pautes consensuades per saber com referir-se les persones amb discapacitat física i orgànica i per tant avançar en la igualtat de dones i homes utilitzant un llenguatge no sexista

 

  • Aquest manual pretén resoldre els dubtes que puguin sorgir a l'hora de parlar sobre aquest grup social i facilitar als mitjans de comunicació la projecció d'una imatge realista i normalitzadora

 

  • El terme més adequat és “persones amb discapacitat”, perquè “abans de res som persones” i “la nostra discapacitat és una característica més”, segons recull el document

 

 

 Barcelona, 3 de desembre de 2018. - Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebra avui, Cocemfe Barcelona i la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) posen a la disposició dels mitjans de comunicació el seu manual de ”Llenguatge Inclusiu” en el qual poden trobar una sèrie de pautes per a l'ús d'un llenguatge correcte, respectuós i consensuat per referir-se les persones amb discapacitat física i orgànica i comunicar de manera no sexista.

 

Aquest manual, elaborat en col·laboració amb el moviment associatiu de COCEMFE, entre elles COCEMFE Barcelona, pretén resoldre els dubtes que puguin sorgir a l'hora de parlar sobre les persones amb discapacitat i facilitar als mitjans de comunicació la projecció d'una imatge realista i normalitzadora d'aquest grup social.

 

La presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès, explica que és imprescindible referir-se a les persones amb discapacitat de manera correcta i respectuosa i també és necessari avançar en la igualtat entre homes i dones, utilitzant un llenguatge no sexista.

 

“El llenguatge no és neutral”, argumenta el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, qui posa l'accent que “l'ús i la intencionalitat que se li doni poden modificar el significat de moltes paraules”. “Amb el llenguatge es pot integrar o marginar, evolucionar, tenir un enfocament transformador i visibilitzar els nostres valors”, afegeix.

 

En aquest sentit, Queiruga detalla que “paraules antiquades, inexactes o inadequades poden servir per perpetuar imatges socials negatives i estigmatitzar persones o grups” mentre que “paraules amb significats imprecisos i/o abstractes poden invisibilitzar les persones amb discapacitat, difuminant-les amb termes que persegueixen obviar o negar la diferència, pretenent una homogeneïtzació de tota la societat”.

 

Per això, COCEMFE Barcelona i COCEMFE defensen que el terme més adequat per referir-se a aquest grup social és “persones amb discapacitat”, i no “discapacitada”. Tal com recull el document, “abans de res som persones, i no volem que se'ns etiqueti, ja que la nostra discapacitat és una característica més de totes les que tenim, no l'única cosa pel que se'ns ha de reconèixer”. A més, aquest terme és pel qual es reconeixen els drets a les persones amb discapacitat en el marc legislatiu internacional i espanyol.

 

De la mateixa manera, el document inclou un apartat de llenguatge no sexista, per incloure en el llenguatge i les imatges un tracte igualitari i respectuós cap a dones i homes, utilitzant tots els recursos i eines disponibles que ofereix la llengua.

 

Així mateix, des del moviment associatiu de la discapacitat física i orgànica es recomana als mitjans de comunicació que comptin amb persones amb discapacitat en tota mena de programes i continguts en igualtat de condicions, remarcant la importa “d’avançar en normalització i que no sempre sigui la mateixa discapacitat la protagonista d’aquests, sinó la resta de característiques, trets, personalitat, com ocorre amb qualsevol persona”.

 

Finalment, COCEMFE Barcelona i COCEMFE consideren necessari fugir del sensacionalisme, donar més visibilitat a la discapacitat orgànica i abordar les discapacitats des d'un punt de vista optimista i inclusiu, mostrant les solucions i els suports que permeten la plena participació en tots els àmbits de la vida.

 

Descàrrega de documentació:

Manual de Lenguaje Inclusivo

 

COCEMFE Barcelona és una organització privada, sense ànim de lucre, dedicada a promoure tota mena d'estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïda per la unió voluntària d'associacions i federacions integrades, íntegrament o en la seva majoria, per persones amb discapacitat física i orgànica i d'altres entitats d'iniciativa social que treballin en pro dels drets d'aquest col·lectiu.

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) és una Organització no Governamental sense ànim de lucre que es va constituir en 1980. El seu objectiu és aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i orgànica per defensar els seus drets i millorar la seva qualitat de vida. L'entitat congrega més de 1.600 organitzacions en tot l’Estat dividides en confederacions autonòmiques, entitats estatals i federacions provincials que de la mateixa manera, agrupen a les diferents associacions locals.

 

Per a més informació:
 

María Cortes Tirado Machado

Gabinet de Premsa

COCEMFE Barcelona

Carrer 60, nº 19 1er. 08040 Barcelona

Tfn: 93 301 15 65 / 676838111

comunicacionbarcelona@cocemfe.es