COCEMFE comparteix pautes de llenguatge inclusiu i no sexista

  • La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ha publicat un document de Llenguatge Inclusiu amb pautes per saber com referir-se a les persones amb discapacitat d'una manera correcta, respectuós i consensuat i alhora avançar en la igualtat de dones i homes utilitzant un llenguatge no sexista.

 

Aquest document està dirigit a totes les persones que formen part del moviment COCEMFE, així com a mitjans de comunicació, col·laboradors/es i qualsevol persona que tingui dubtes sobre com referir-se a les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, l'entitat justifica que aquest document és necessari, ja que "el llenguatge no és neutral", ja que "amb el llenguatge es pot integrar o marginar, evolucionar, tenir un enfocament transformador i visibilitzar els nostres valors".

El document remarca que el terme més adequat per referir-se al grup social és "persones amb discapacitat", perquè "abans que res som persones, i no volem que se'ns etiqueti, ja que la nostra discapacitat és una característica més de totes les que tenim, no és l'única cosa per la qual se'ns ha de reconèixer".

De la mateixa manera, el document inclou un apartat de llenguatge no sexista, per incloure en el llenguatge i les imatges un tracte igualitari i respectuós cap a dones i homes, utilitzant tots els recursos i eines disponibles que ofereix la llengua.

El document ofereix alternatives a l'ordre clàssic, masculí-femení, ja que implica una opció que jerarquitza i presenta el femení com "etern secundari".