COCEMFE llança ‘AccesibilidApp’ per promoure el compliment de la Convenció sobre discapacitat

COCEMFE llança ‘AccesibilidApp’ per promoure el compliment de la Convenció sobre discapacitat
  • L'entitat, en col·laboració amb Fundació Vodafone España, llança aquesta app en el marc del Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
  • Amb aquesta eina es pretén promoure el compliment de l'article 9 de la Convenció referent a accessibilitat després que Nacions Unides hagi recomanat a Espanya l'establiment de mecanismes de seguiment en aquest sentit.
  • ‘AccesibilidApp’ és una aplicació mòbil de participació ciutadana per a comunicar incidències d'accessibilitat a ajuntaments o entitats responsables dels elements d'accessibilitat.

 

Barcelona, 3 de maig de 2019.-  La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) i Fundació Vodafone Espanya llancen avui, en el marc del Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, ‘AccesibilidApp’, una aplicació mòbil de participació ciutadana per comunicar incidències d'accessibilitat i amb la qual es pretén avançar en el compliment de la Convenció.

La Convenció és un important instrument normatiu internacional, que ha suposat un canvi de paradigma a l'hora d'abordar el fenomen de la discapacitat. És d'obligat compliment a Espanya des de 2008, implica la consagració de l'enfocament de drets d'aquest grup social i considera les persones amb discapacitat com a subjectes titulars de drets, mentre que l'Estat està obligat a garantir que l'exercici dels mateixos sigui ple i efectiu.

El president de COCEMFE, Anxo Queiruga, assenyala que “arran de l'incompliment de la Convenció, en particular de l'article 9 referit a accessibilitat, i després que Nacions Unides hagi recomanat a Espanya l'establiment de mecanismes de seguiment per garantir l'accessibilitat, llancem aquesta aplicació amb la qual pretenem promoure el compliment d'aquest important tractat internacional, que defensa el nostre dret a viure de forma independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida”.

La necessitat de disposar d'una eina com ‘AccesibilidApp’ respon a les conclusions finals emeses pel Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat respecte a l'examen al qual s'ha sotmès Espanya sobre l'aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.

En aquest sentit, el Comitè recomana a Espanya que estableixi mecanismes de seguiment amb la participació d'organitzacions de persones amb discapacitat per garantir el compliment de les normatives en matèria d'accessibilitat i l'aplicació de les sancions pertinents en cas d'incompliment de les normatives d'accessibilitat.

La utilització d’AccesibilidApp contribuirà a avançar cap a una Espanya més accessible, en sintonia amb la recent sentència a favor del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), on el Tribunal Suprem ha obligat el Govern de l'Estat a aprovar al més aviat possible la norma reglamentària que fixi les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels béns i serveis a la disposició del públic per les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, Queiruga anima a sumar-se a l'app “a tots els ajuntaments del país i a aquelles entitats que vulguin col·laborar a avançar en l'accessibilitat universal i el disseny per a totes les persones”.

En concret, ‘AccesibilidApp’, que ja es pot descarregar per a dispositius Android i pròximament estarà disponible també per a iOS, serveix per a comunicar de manera directa qualsevol desperfecte en els elements d'accessibilitat existents en el mitjà urbà que dificulten o impedeixen la mobilitat de les persones.

Les incidències seran rebudes per les persones responsables designades per l'ajuntament o entitats gestores del municipi en el qual es troba la incidència i seran aquestes persones qui s'encarreguin de gestionar aquesta situació, el desenllaç de la qual serà comunicat posteriorment a través de l’app.