COCEMFE s'adhereix al manifest del CERMI amb motiu del Dia de les Persones amb Discapacitat

 La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) s'adhereix al manifest emès pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Fundació CERMI Dones amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebra avui.

Barcelona, 3 de desembre de 2018. - La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) s'adhereix al manifest emès pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Fundació CERMI Dones amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebra avui.

 

Aquest any, el manifest se centra en les dones i els homes amb discapacitat que resideixen en àrees i zones rurals, els quals constitueixen un grup poblacional nombrós que supera el milió de persones i tenen índexs d'exclusió social i manca de suports i recursos adequats molt més grans que els de la població urbana amb discapacitat, la qual cosa suposa una pressió constant i creixent per abandonar aquest mitjà.

 

En aquest sentit, el manifest reclama la necessària aprovació d'una Estratègia Estatal de Desenvolupament Rural Inclusiu, amb vigència per al proper quinquenni, amb enfocament de gènere, que promogui, planifiqui, programi, coordini i canalitzi les accions públiques i cíviques dirigides a les persones amb discapacitat i les seves famílies, que resideixen en l'entorn rural a Espanya.

 

D'aquesta manera, es podrà millorar la seva participació, accés a drets i benestar social, afavorint el seu arrelament i la continuïtat de la població amb discapacitat en entorns rurals que actualment corren perill de despoblament i abandonament.