Manual de Llenguatge Inclusiu

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) publica avui el Manual de Llenguatge Inclusiu per a oferir a la societat unes pautes per a l'ús d'un llenguatge correcte, respectuós i consensuat per a referir-se a les persones amb discapacitat física i orgànica i comunicar de manera no sexista.

Segons el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, “conèixer i utilitzar la forma en què les persones amb discapacitat triem ser anomenades i visibilitzades en la societat, de la qual formem part, és un pas previ necessari per a adoptar conductes i comportaments inclusius amb el nostre grup social, normalitzar la discapacitat i tractar-nos amb naturalitat”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga.

“Abans de res som persones, amb molts i diferents atributs, entre ells tenir discapacitat”, afirma Queiruga. “No som discapacitats, ni disminuïts, ni minusvàlids, no tenim diversitat funcional, ni capacitats diferents i no som superherois o superheroïnes, som persones amb discapacitat”, explica el president de l'organització.

“Les persones tampoc patim una discapacitat, ni som víctimes d'ella”, remarca el president de COCEMFE, remarca que “el que patim les persones amb discapacitat és la discriminació quan estem en un entorn amb barreres o manquem de suports adequats que responguin a les nostres necessitats”.

“El fet que tota la societat adoptem un llenguatge inclusiu per a referir-nos a les persones amb discapacitat és fonamental per a garantir la nostra inclusió i participació activa en la societat”, destaca el president de COCEMFE qui posa l'accent que “el llenguatge és molt important, ja que és capaç d'incloure en una societat, però també de discriminar i de perpetuar estereotips i falses creences sobre el nostre grup social”.

En aquest sentit, el Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE pretén transformar els estereotips existents en percepcions realistes i que contribueixin a promoure una imatge inclusiva de les persones d'aquest grup social.

A més, aquest manual inclou una nova definició de la discapacitat física i de la discapacitat orgànica i incorpora un apartat sobre llenguatge no sexista amb l'objectiu d'avançar en la igualtat de dones i homes incloent en el llenguatge i les imatges un tracte igualitari i respectuós cap a totes les persones.

D'igual manera, aquest document aposta per un llenguatge inclusiu també en els continguts audiovisuals, dissenys gràfics, videojocs i qualsevol altra representació visual o artística. L'apartat de llenguatge visual inclusiu pretén contribuir a una creació de continguts que mostrin a aquest grup social de manera realista i en totes les facetes de la vida, donant protagonisme a la seva participació social i una actitud activa.

Per això, COCEMFE anima a utilitzar aquest document a totes les organitzacions de persones amb discapacitat i del Tercer Sector, a mitjans de comunicació, creadors o creadores de continguts gràfics i audiovisuals, col·laboradors o col·laboradores i qualsevol persona que tingui dubtes sobre com referir-se a les persones amb discapacitat.

El Manual de Llenguatge Inclusiu de COCEMFE es va publicar en 2018, realitzant-se enguany una profunda revisió dels seus continguts amb la participació del moviment associatiu de les persones amb discapacitat física i orgànica. La reedició d'aquest manual de llenguatge inclusiu s'ha finançat a través de les subvencions per a la realització d'activitats d'interès general considerades d'interès social de la convocatòria del 0,7 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

PER A DESCARREGAR DOCUMENT, FES CLIC AQUÍ.