Una de cada quatre persones no té autonomia personal a les seves activitats diàries

Presentació al Congrés dels Diputats del manifest L'Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat’ al qual s'han adherit nombroses entitats del Tercer Sector.
  • La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ha presentat el manifest ‘L'Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat’ en el Congrés dels Diputats.
  • Aquest manifest pretén aconseguir el compromís polític i social necessari per garantir el dret a l'autonomia personal en totes les etapes de la vida.
  • Tres de cada quatre persones amb discapacitat no utilitzen internet per falta d'accessibilitat.
  • Imatges de l'esdeveniment

Madrid, 22 de febrer de 2019. - Una de cada quatre persones a Espanya no té autonomia personal en la seva vida diària, segons les dades ofertes per la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) en la presentació d'una iniciativa que pretén mobilitzar la societat civil per reivindicar el dret a l'autonomia personal.

Aquesta iniciativa s'aglutina al voltant del manifest ‘L'Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat’ al qual s'han adherit nombroses entitats del Tercer Sector i amb el qual s'ha demanat el compromís dels partits polítics. Així, aquest document demanda als poders públics i a la societat civil la posada en marxa de les mesures necessàries perquè ciutadans i ciutadanes, independentment de la seva condició, puguin exercir el seu dret a l'autonomia personal conforme a la seva voluntat durant totes les etapes de la vida.

Amb paraules del president de COCEMFE, Anxo Queiruga, “és imprescindible que concebem l'autonomia personal en sentit ampli, com un bé comú que concerneix tota la societat i no com una circumstància que únicament incideix sobre les persones amb discapacitat i la gent gran”.

Segons la seva opinió, “hem de ser capaços d'impulsar un canvi cultural dirigit al desenvolupament ple de l'autonomia personal durant tot el cicle vital i que aquest dret estigui garantit per les administracions i els òrgans dels quals depèn, basant-se en el respecte a la dignitat de totes les persones i la igualtat d'oportunitats”.

En aquest sentit, el copresident del Grup d'Alt Nivell per a l'Aliança de Civilitzacions i exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que s'ha unit a la iniciativa, recorda que “el manament fonamental per construir en una destinació comuna és pensar que tots som iguals en dignitat, independentment de les capacitats de cada persona.

 

Propostes del manifest

El manifest ‘L'Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat’, presentat per COCEMFE amb la col·laboració de diverses entitats del Tercer Sector, demanda la promoció de les mesures necessàries per garantir que totes les persones puguin exercir el seu dret a l'autonomia personal, perquè puguin prendre les seves pròpies decisions sense ingerències externes, així com la garantia en el respecte a la dignitat inherent a totes les persones, la seva igualtat i no discriminació. Unes mesures que han de desenvolupar-se íntegrament sota les normes establertes en la llei de Promoció de l'Autonomia Personal, de manera destacada en els aspectes relatius a la promoció de l'autonomia, però que han estat relegades en favor de la dependència passiva, denuncien els signants.

A més, aquest document reclama l'impuls a l'accessibilitat universal a productes, béns, entorns i serveis per a avançar positivament cap al disseny universal que beneficiï a persones de totes les edats i capacitats per a facilitar un model de vida més independent.

 

La bretxa digital i l'accés a les noves tecnologies

En un món cada vegada més digital, l'accés a les noves tecnologies és encara una barrera molt important que la societat no ha solucionat per a alguns col·lectius socials. De fet, tres de cada quatre persones amb discapacitat no utilitzen internet per falta d'accessibilitat, tal com indiquen les últimes dades ofertes per l'Observatori Estatal de la Discapacitat.

Referent a això, el director de Desenvolupament eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i director del comitè científic del Congrés Dret a l'Autonomia Personal, Manuel Armayones, ha destacat que les eines de la salut digital poden contribuir a “millorar la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat”, tant les basades en assistència mèdica, com les que poden servir com eines per a la comunicació.

Armayones també ha recordat que, en pocs anys, a causa de l'envelliment i l'increment de malalties cròniques, augmentarà el nombre de persones amb discapacitat en la societat.

 

Mobilització per l'autonomia personal

Aquesta iniciativa, presentada en el Congrés dels Diputats a través d'un debat amb representants de la societat civil i la política sobre el dret a l'autonomia, pretén ser el començament d'una sèrie d'accions conjuntes amb tots els agents socials involucrats en aquest dret bàsic al voltant de quatre eixos: la garantia dels drets en cada etapa del cicle de vida, les TIC al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones, la ciutat com a espai de convivència amigable i d'accés fàcil als serveis i les dades col·lectives com a eina de transformació social.

Totes aquestes activitats culminaran amb la celebració del I Congrés ‘Dret a l'autonomia personal. Discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat’ que se celebrarà a Barcelona durant el mes d'octubre.