COCEMFE Barcelona acreditada com a entitat compromesa amb la igualtat

  • La Federació ha obtingut la nota màxima en les deu claus per a la incorporació de la perspectiva de gènere
  • La iniciativa s'emmarca dins de la campanya 'Compromiso Igualdad' impulsada per COCEMFE Nacional

La Federació Francesc Layret - COCEMFE Barcelona ha aconseguit l’acreditació de compromís per la igualtat, en les seves deu claus, proporcionada pel departament d’Igualtat de COCEMFE
Nacional. El procés d’acreditació ha consistit en la revisió de documentació i comunicacions, tant internes com externes, de l’entitat. La documentació aportada ha comptat amb els projectes i
activitats que s’estan duent a terme des de COCEMFE Barcelona durant el 2022, així com amb el Pla d’Igualtat, el Protocol contra l’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe, les publicacions a
xarxes socials i l’intercanvi de correus interns entre l’equip tècnic, entre d’altres. Durant aquesta revisió, s’ha posat l’èmfasi en la introducció de la perspectiva de gènere, les
imatges i el llenguatge inclusiu i no sexista, així com les dades segregades per sexe i la interpretació de les desigualtats a partir d’aquestes.

En aquest cas, COCEMFE Barcelona ha obtingut la màxima puntuació (5/5) en cada un dels ítems avaluats. Això ha conduït al reconeixement del compliment de les 10 claus avaluades en
l’àmbit de la igualtat, així com a la felicitació de la feina feta en aquesta matèria per part de Igualdad COCEMFE. De la mateixa manera, Igualdad COCEMFE ha revisat la campanya de comunicació sobre la
discapacitat orgànica que s’està duent a terme des de la Federació Francesc Layret – COCEMFE Barcelona, amb la que també han acreditat pel seu compromís amb la igualtat en l’àmbit
comunicatiu, així com per visibilitzar les desigualtats que pateixen les dones amb discapacitat orgànica. Al mateix temps, ha felicitat que la campanya estigui tan ben elaborada i que “tingui
tanta potència”, reconeixent l’esforç que hi ha darrere.

Des del servei d’Igualtat de la Federació s’agraeix profundament el reconeixement rebut per part de COCEMFE Estatal, així com el compromís amb la igualtat que té tot l’equip tècnic de
l’entitat. De la mateixa manera, tota la plantilla de COCEMFE Barcelona adquireix el compromís per continuar essent un exemple de bones pràctiques en matèria d’Igualtat, i es
posa a disposició de les entitats federades per tal d’acompanyar-les en la millora de la inclusió de la igualtat en les seves pràctiques diàries.