Descarrega’t les conclusions de la jornada “Drets, Accessibilitat i Compliment normatiu. Què fer a partir del 5 de desembre?”

COCEMFE Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana van celebrar el 19 de desembre de 2017 La Jornada “Drets, Accessibilitat i Compliment normatiu. Què fer a partir del 5 de desembre?” en la qual es van abordar les conseqüències de l’incompliment de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.

 

Aquesta llei estableix el 4 de desembre de 2017 l’horitzó temporal perquè tots els productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles d’acord amb les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal. Passada aquesta data i conclòs el termini legal que s’havia marcat, cap administració ha fet el desenvolupament reglamentari per garantir l’accessibilitat universal.

 

Davant d’aquest panorama, les dues institucions van decidir celebrar aquesta Jornada amb l’objectiu de:

  • Defensar el ple exercici dels drets de les persones amb discapacitat.
  • Conscienciar sobre el dret a l’accessibilitat plena i efectiva.
  • Promoure un canvi cultural cap al disseny universal.
  • Exigir el desenvolupament i compliment de la normativa.

I en un futur immediat, iniciar la creació d’una comissió permanent a la qual les persones amb discapacitat puguin recórrer quan siguin objecte d’una discriminació per raó d’accessibilitat.